Friday, February 4, 2011

Bai Hat Thanh Vinh (PDF)

Bài Hát Các Thánh Vịnh
Theo Thứ Tự số Thánh Vịnh

1. Tv 1 Hạnh Phúc Thay - Hùng Lân
2. Tv 1 Như Cây Bên Suối - Lm Kim Long
3. Tv 1 Phúc Người Công Chính - Hải Nguyễn
4. Tv 1 Tôi Tớ Trung Tín - Lm Thành Tâm
5. Tv 1 CN 6 Thường Niên C - Lm Thái Nguyên
6. Tv 2 Cha Đã Sinh Con - Ngọc Kôn
7. Tv 2 Giờ Đây - Lm Kim Long
8. Tv 3
9. Tv 4 Con Kêu Cầu Chúa - Lm Kim Long
10. Tv 4 Khi Con Khẩn Cầu - Lm Kim Long
11. Tv 4 Khi Tôi Kêu Cầu - Lm Kim Long
12. Tv 4 Mong Thấy Nhan Chúa - Lm Thành Tâm
13. Tv 4 Tâm Tình Ca 5 - Lm Thành Tâm
14. Tv 5 Nhờ Ơn Chúa Bao La - Lm Kim Long
15. Tv 5 Nương Mình Trong Chúa - Lm Kim Long
16. Tv 5 Từ Buổi Sớm - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
17. Tv 5 Xin Nghe Tiếng Con - Đinh Công Huỳnh
18. Tv 6 Đừng Đoán Phạt Con - Lm Kim Long
19. Tv 6 Niềm Vinh Dự - Lm Văn Chi
20. Tv 7 Con Nương Nhờ Ngài - Đinh Công Huỳnh
21. Tv 8 Chúa Uy Linh - Lm Thành Tâm
22. Tv 8 Danh Chúa Lạ Lùng - Hồng Trần-Phạm Đình Đài
23. Tv 8 Lạ Lùng Thay Danh Chúa - Đinh Công Huỳnh
24. Tv 8 Ôi Gia-vê - Lm Kim Long
25. Tv 8 Lạy Chúa
26. Tv 8 Vạn Lạy Thượng Đế - Lm Kim Long
27. Tv 9 Tôi Không Còn Cô Đơn - Hùng Lân
28. Tv 10
29. Tv 11
30. Tv 12 Cho Tới Bao Giờ? - Lm Kim Long
31. Tv 12 Hát Ca Danh Chúa - Đinh Công Huỳnh
32. Tv 12 Tới Bao Giờ? - Lm Kim Long
33. Tv 13
34. Tv 14 Ai Được Cư Ngụ - Lm Kim Long
35. Tv 14 Ai Được Cư Ngụ (3 bè) Lm Kim Long
36. Tv 14 Ai Sẽ Được Lên Lm Kim Long
37. Tv 14 Ai Vào Nhà Chúa Lm Kim Long
38. Tv 14 Ai Sẽ
39. Tv 15 Ca Tình Tri Âm Lm Kim Long
40. Tv 15 Chúa Chính Là Gia Nghiệp Nhạc: Ngọc Linh
41. Tv 15 Chúa Là Gia Nghiệp Lm Kim Long
42. Tv 15 Chúa Là Phần Gia Nghiệp Lm Ân Đức
43. Tv 15 Xin Giữ Gìn Con Lm Kim Long
44. Tv 15 Xin Giữ Gìn Con! Lm Thành Tâm
45. Tv 16 No Thỏa Tình Chúa Nhac: Mi Giáng
46. Tv 16 Xin Chúa Giữ Con Lm Kim Long
47. Tv 16 Xin Thương Giữ Gìn Lm Kim Long
48. Tv 17 Thánh Vịnh 17 (CN 30 A) Lm Thái Nguyên
49. Tv 18 Sứ Giả Tin Mừng Lm Thành Tâm
50. Tv 18 Thánh Vịnh 18 Nguyễn Hùng Lân
51. Tv 18 CN 3 Thường Niên Lm Thái Nguyên
52. Tv 19 Vinh Quang Thiên Chúa Trầm Hương
53. Tv 20
54. Tv 21 Bài Ca Đức Cậy Lm Thành Tâm
55. Tv 21 Bao Người Thấy Tôi Hồng Trần – Phạm Đình Đài
56. Tv 21 Sao Cha Bỏ Con? Pm. Cao Huy Hoàng
57. Tv 21 Sao Cha Đành Im Lặng? Pm. Cao Huy Hoàng
58. Tv 21 Sao Chúa Bỏ Con? Lm Kim Long
59. Tv 21 Sao Chúa Bỏ Con? Đinh Công Huỳnh
60. Tv 21 Sao Ngài Bỏ Tôi? Hải Nguyễn
61. Tv 22 Chúa Chăn Dắt 1 Lm Kim Long
62. Tv 22 Chúa Chăn Dắt 2 Lm Kim Long; Lời: Hoàng Khánh
63. Tv 22 Chúa Chăn Dắt 3 Lm Kim Long
64. Tv 22 Chúa Chăn Dắt 4 Lm Kim Long
65. Tv 22 Chúa Chăn Nuôi Tôi Nguyễn Hùng Lân
66. Tv 22 Chúa Chăn Nuôi Tôi Lm Duy Thiên
67. Tv 22 Chúa Chăn Nuôi Tôi Hải Nguyễn
68. Tv 22 Chúa Chiên Lành Lm Kim Long
69. Tv 22 Chúa Là Mục Tử Lm Kim Long
70. Tv 22 Chúa Là Mục Tử Nhạc: Trầm Hương
71. Tv 22 Con Sợ Gì Lm Kim Long
72. Tv 22 Đồng Cỏ Tươi Hùng Lân
73. Tv 22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời Lm Kim Long
74. Tv 22 Hoan Ca Đời Tri Ân Lm Văn Chi
75. Tv 22 Tôi Chẳng Thiếu Thốn Chi Nhạc: Mi Giáng
76. Tv 22 Trong Nhà Chúa Nhạc: Trầm Hương
77. Tv 22 Ya-vê Chúa Chiên Lm Thành Tâm
78. Tv 23 Chúa Chăn Nuôi Tôi Lm Kim Long
79. Tv 23 Chúa Ngự Qua Nhạc: Mi Giáng
80. Tv 23 Cửa Kia Ngước Đầu Lm Kim Long
81. Tv 23 Cửa Ơi Lm Kim Long
82. Tv 23 Dòng Dõi Kẻ Tìm Chúa Nhạc: Mi Giáng
83. Tv 23 Hãy Ngước Đầu Lên Lm Kim Long
84. Tv 23 Hãy Tiếp Nhận Con Hùng Lân
85. Tv 23 Hỡi Cửa Pm. Cao Huy Hoàng
86. Tv 23 Hồng Ân Vào Đời Lm Văn Chi
87. Tv 23 Vào Cung Điện Chúa Lm Văn Chi
88. Tv 23 Những Người Tìm Chúa Lm Thành Tâm
89. Tv 24 Chờ Ngày Quang Lâm Lm Thành Tâm
90. Tv 24 Chúa Là Khát Vọng Pm. Cao Huy Hoàng
91. Tv 24 Con Nâng Hồn Lên Lm Kim Long
92. Tv 24 Con Vươn Hồn Lên Pm. Cao Huy Hoàng
93. Tv 24 Đường Lối Chúa Lm Thành Tâm
94. Tv 24 Hồn Con Vươn Lên Hùng Lân
95. Tv 24 Hướng Tâm Hồn Lên Lm Thành Tâm
96. Tv 24 Nẻo Đi Của Ngài Lm Thành Tâm
97. Tv 24 Thánh Vịnh 24 Nguyễn Hùng Lân
98. Tv 24 Thánh Vịnh 24 Lm Kim Long
99. Tv 24 Xin Chỉ Cho Con Lm Kim Long
100. Tv 24 Xin Chỉ Cho Con Hùng Lân

0 nhận xét to" Bai Hat Thanh Vinh (PDF) "
Facebook Twitter Delicious Favorites More

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang